Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

◈⋰ Memory Lane ⋱◈In empty paths and memories I walk
Under the gray of shadows and thoughts
Memory Lane, treacherous gardens I have strolled!
Memory Lane, the tide will ever rise and fall!
Memory Lane, 'tis Time who is my greatest foe...

Δεν υπάρχουν σχόλια: